Konsulentene

Redigert-Develop-logo-RGB2WebDevelop_Jørn Fredriksen_bredde_lav

Jørn V. Fredriksen

Daglig leder

Jørn gikk inn som daglig leder i Develop våren 2016 og har med seg nesten 15 år toppledererfaring fra SAS Institute.

Med et brennende engasjement fører han en klar strategi for hvor Develop skal og hvilke områder Develop skal satse.

Redigert-Develop-logo-RGB2WebDevelop_Ingrid E. Moen_bredde_lav

Ingrid E. Moen

Seniorkonsulent

Ingrid Moen har på kort tid bemerket seg som en eksepsjonell utvikler. Hun viser engasjement og bidrar i arkitektur, planlegging og utvikling av ulike løsninger. Spesielt utmerker hun seg i flere fagmiljø der hun holder foredrag om teknologi, demoer og workshops. Denne interessen gjenspeiles i gjennomføringen av prosjekter.

Redigert-Develop-logo-RGB2WebDevelop_Einar Næss_bredde_lav

Einar Næss

Seniorkonsulent

Einar har i over 10 års vært en del av et BI-team som har arbeidet med design og utvikling av BI-løsninger basert på Microsofts plattform. Han har tung erfaring fra store ERP-miljø og har dermed bred innsikt i forretningsprosesser fra en rekke bransjer.

Redigert-Develop-logo-RGB2WebDevelop_Christian Ruud_bredde_lav

Christian Ruud

Technical Lead

Christian har en unik forståelse for hvordan man skal utnytte IT verktøy for å nå forretnings- og virksomhetsmål. Han har lang erfaring med hvordan man best utnytter mulighetene i forskjellige IT plattformer og verktøy. Dette gir gode, effektive løsninger for våre kunder.

Redigert-Develop-logo-RGB2WebDevelop_Trond Erik Aatlo_bredde_lav

Trond Erik Aatlo

Seniorkonsulent

Trond Erik har i flere år jobbet med å utvikle intranett og nettsider på EPiServers plattform. Han er sterk innen backend systemutvikling, men har også opparbeidet seg erfaring med utvikling frontend. Trond Erik er opptatt av å bygge stabile løsninger med intuitive, nyttige og praktiske grensesnitt.

Redigert-Develop-logo-RGB2WebDevelop_Rene Hagen Hage_bredde_lav

Rene Hagen Hage

Seniorkonsulent

René har mange års erfaring med utvikling innen ulike web-rammeverk og .NET. Han snakker flytende HTML, CSS og JavaScript og har stort fokus på responsivt design og gode brukeropplevelser. René er kundefokusert, resultatorientert og entusiastisk med gode evner til å sette seg inn i kundenes behov, utfordringer og ønsker.

Redigert-Develop-logo-RGB2WebDevelop_Morten Engvoldsen_bredde_lav

Morten Engvoldsen

Seniorkonsulent

Morten har mange års erfaring med ledelse, design og utvikling fra selskap som Trolltech, Nokia og EVRY. Han har bred kompetanse innenfor brukerdesign, utvikling og arkitektur og beskrives av andre som en proaktiv og løsningsorientert seniorkonsulent som raskt håndterer nye problemstillinger, løsningsutvikling, og prosjektledelse.

Redigert-Develop-logo-RGB2WebDevelop_Lars Erik Nygård_bredde_lav

Lars Erik Nygård

Salgssjef

Lars er Develops salgssjef med mange år i bransjen. Han er tidligere salgssjef og avdelingsleder i Umoe Consulting, og fortsetter sin rolle som salgssjef i Develop AS. Med ytterligere bakgrunn fra selskap som IBM, Recall og Experis, har han en unik rolle i å finne riktig konsulent til riktig oppdrag og bygge gode team.

Redigert-Develop-logo-RGB2WebDevelop_Knut Erik Olsen_bredde_lav

Knut Erik Olsen

Seniorkonsulent

Knut Erik er en meget dyktig og erfaren seniorkonsulent som arbeider med både applikasjonsutvikling på .NET-plattformen og avansert database-/varehusutvikling basert på SQL-Server fra Microsoft. Han er resultatorientert, har gjennomføringsevne og trives godt i komplekse prosjekter.

Redigert-Develop-logo-RGB2WebDevelop_Leif-Henning-Bohli_bredde_lav

Leif Henning Bøhli

Seniorkonsulent

Leif Henning har snart 10 års erfaring som utvikler med fokus på teknisk systemutvikling. Han er lidenskapelig opptatt av å lage gode løsninger i samarbeid med brukeren. Med sin bakgrunn både fra utvikling og spillutvikling, er Leif i stand til å se tekniske utfordringer og løsninger fra flere sider.

Redigert-Develop-logo-RGB2develop_hege_bredde

Hege Gran Lundeby

Konsulent

Hege jobber som konsulent innenfor BI, analyse og robotics. Utdannet innen kybernetikk og robotics ved NTNU er hun med og bygger fremtiden i Develop.

Redigert-Develop-logo-RGB2develop_geir_halvfigur

Geir Ola Vaagland

Konsulent

Geir Ola er en habil utvikler med fokus på programmering i Java, testautomatisering og databaseoptimalisering. Han har en Masterutdanning i Informatikk innen programmering og nettverk.

Med denne erfaringen i bagasjen jobber han med satsningen på robotics i Develop.

Redigert-Develop-logo-RGB2develop_pepper_halvfigur

Pepper Develop

Lead Robot

Pepper står i sentrum for mye av robotics-satsningen i Develop. Han er liten, høflig og har glidd rett inn blant de ansatte. Alltid der det skjer... 😉