Utviklingsbistand  i flere prosjekter hos en  norsk Telekomaktør

Prosjektbeskrivelse:

Portalutvikling (flere) for bedrifter og privatkunder. i Angular2, ASP.NET Core i backend som kommuniserer via API. Frontend-fokus med implementering av brukerinteraksjoner og grafisk design gjennom Angular 2, HTML5 og SASS. Utvikling og vedlikehold av front-end og backend. Utvikling av verktøy for å forbedre portalene og brukeropplevelsene – blant annet for å se etter brutte lenker på sidene og rapportere til Slack hvor disse ligger. API-utvikling for verktøyet Prosjektet benytter Teamcity og Octopus deploy for å sikre jevnlige publiseringer til test- og produksjonsmiljøene. Deler av arbeidet er også EPI-serverrelatert

Norsk Tipping

 

Prosjektnavn: Applikasjonsdesign og utvikling på Web

Prosjektbeskrivelse:

Videreutvikling, vedlikehold, rådgivning og design-implementering av Norsk Tipping sine offisielle nettsider. Dette inkluderer bl.a. nye «Mine spill» og spillopplevelser på tvers av plattformen, samt interaktive brukeropplevelser. Løsningen baserer seg tungt på AngularJS med Enonic CMS i back-end. Var del av ett av mange teams som jobbet sammen, med mye fokus på responsivt design.

PRIO
Peace Research Institute Oslo (PRIO)
Webutvikling og strategi

Prosjektbeskrivelse:

Prosjektbistand for utvikling av web og MS-baserte løsninger for PRIO. Prosjektledelse for en rekke forprosjekter og mulighetsstudier for valg av ny teknologi. Da PRIO fikk akutt behov for en omfattende omstrukturering for å øke sikkerheten, leverte Develop raskt en solid strategi som tok høyde for eksisterende struktur, intern kapasitet, minimal nedetid ved implementering samt fremtidig vedlikehold. Arkitekt og utviklerleveranser for mye ny funksjonalitet ifm PRIOs Episerverløsning.

Teknologi: Episerver, .NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, ASP.NET MVC

Maskinentreprenørenes forbund

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF Service AS)
Portal for HMS og Kvalitetssikring

Prosjektbeskrivelse:

Develop AS har sammen med MEF definert brukerbehov, designet og bygget ny løsning for håndtering av Kvalitets- og HMS dokumentasjon.

Dette prosjektet startet som et Kvalitetssystem/Helse Miljø og sikkerhetsportal (KS/HMS) som er startpunktet for all dokumentering for Mefs medlemmers prosjekter. Develop var rådgiver, og senere implenterte løsningen. Vi har fortsatt som rådgiver for Mef og videreutviklet løsningen til det den er i dag. Løsningen gir i dag alle Mefs 2000 medlemsbedrifter muligheten til å håndtere alle Kvalitets, HMS og kommersielle prosesser. I tillegg fungerer løsningen som Mefs eget kundesystem mot medlemsbedriftene.

Portalen er stedet der Mefs brukere henter prosjektenes malverk. Mobiltilpassede maler er også utviklet og tilgjengeliggjort i mobile apper for hhv iOS, Android og Windows Phone.

Navet i denne løsningen er en SharePoint installasjon som gir den enkelte medlemsbedrift tilgang til å etablere prosjektrom med tilhørende maler og arkiver for hvert enkelt unike prosjekt. Hvert prosjektrom etableres med nødvendige dokumentmaler, som etter utfylling arkiveres og tas vare på, på en sikker og enkel måte for entreprenøren. Papir og skjematur er digitalisert og tilgjengeliggjort på en brukervennlig måte for ikke tekniske brukere.

Develop står også for forvaltning og brukerstøtte på løsningen. I dag har vi et team på 4 personer som kontinuerlig er involvert i utvikling, forvaltning og brukerstøtte. Prosjektet ruller ut regelmessige releaser.

Portalen er bygget på flere teknologier, herunder SharePoint, .NET moduler, og MobilApputvikling i Xamarin.

Helsedirektoratet
Arkitektur, utvikling og prototyping

Prosjektbeskrivelse:

Flere Develop-konsulenter har gjennom 2016 og 17 levert systemutvikling og systemarkitekttjenester til Hdir prosjektene for Fristbrudd (Frida), Kvalitetsindikatorer og Tobakk og Alkoholregisteret (Tares). Develops konsulenter har i hovedsak innehatt BI- eller Utviklingsansvarlig/støtte til Hdirs egne prosjektorganisasjoner.