Gadget Tracker utstyrs-, verktøy- og lagerstyring

Inventory Gadget Tracker har i hovedsak to steder hvor man kan bruke løsningen, fra telefon app’en og fra en web browser som Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge osv.  Det er fra web grensesnittet man etablerer og håndterer brukere, verktøy og prosjekter, som vist på siden Administrasjon av brukere i Gadget Tracker.

I tillegg brukes web-løsningen for rapportering og styring av prosjekter og utstyr.  Her er det oftere lagersjef/ansvarlig som vil operere mest da denne delen av løsningen er laget for oversikt og styring av alle verktøy og prosjekter bedriften har, mens telefon app’en er den enkelte ansattes verktøy for å styre utstyr man selv er ansvarlig for.  Selvsagt er det også god søkemulighet i app’en for den enkelte å finne ut hvem som har hvilket verktøy hvor.

NB:  Alle bilder på denne siden forstørres ved å klikke på dem!

 

Rapportering i for lager/utstyrs ansvarlig

Ved å gå til Gadgettracker.no logger man på løsningen.  Etter pålogging kommer åpningsskjermen frem, med den første rapporten som viser en oppsummering av hva man har i bedriften.

 

For en Administrator er de grå flisene klikkbare, andre må bruke meny linjen øverst på siden.  Denne siden er utgangspunktet for både rapportering og allokering av utstyr fra en lageransvarligs perspektiv.

 

 

 

 

Rapportområde 1:  Brukere

Denne rapporten er laget for å se hvilket utstyr som er allokert til den enkelte bruker.  Oversikten er laget med brukeren i fokus, og viser ganske enkelt hvilke verktøy som er allokert til en enkelt bruker.  Kolonnen Tools in Use viser hvor mange verktøyer som er allokert til den enkelte bruker.

 

 

 

Ved å klikke på tallet i kolonnen får man en detaljrapport for denne brukeren som viser Verktøynavn, eventuell Beskrivelse, Modell, Tilstand og Geografisk plassering.  Siden dette er en rapport på individuelle brukere får man ikke sett annet enn det som er allokert på valgt bruker, naturlig nok.

 

I alle rapportene vil man øverst i høyre hjørne se feltet «Search Tool».  Dette for å kunne søke på spesifikke verktøy kontrollert av den ansatte man ser på.  Tabellen som har 3 linjer i eksempelet over vil reduseres til det antall linjer hvor man får treff på søket.

  • Det er ytterligere to nivåer av informasjon i denne rapporten.  Ved å klikke på verktøynavnet i første kolonne, Tool Name, får man et tilstandsbilde for verktøyets bruker og hvem som registrerte siste endring på verktøyet.

 

 

 

 

 

 

  • Ved å klikke på blyanten i kolonne «Action» får man se detaljene om verktøyet.  Dette er også skjermen for oppdatering og vedlikehold av informasjon om verktøyet, samt hvor man allokerer til prosjekt eller setter dato for hvor lenge verktøyet er i bruk.

 

 

 

 

 

 

 

Rapportområde 2: Alle verktøy

For enklest mulig å få en oversikt over alle verktøy, og deres status, posisjon etc, har vi laget en rapport hvor alle verktøy vises, men i første visning basert på kategorier.  Ved første gangs registrering av et verktøy kreves det at verktøyet tilordnes en kategori.  Kategoriene lager man selv, og fortløpende.  Kategoriene gir en rask oversikt på beholdning, hva som er ledig og opptatt samt mulighet for raskt å se detaljer hvis ønskelig.

Rapporten viser i kolonne en fra venstre Kategorinavnet, deretter Totalt Antall enheter i kategorien, Totalt Antall ledige verktøy (ikke i bruk av person eller prosjekt) og til slutt Antall Allokerte verktøy.

Hvis man klikker på Kategorinavnet i kolonne 1 vil man få opp detaljene rundt innholdet i denne kategorien.  Her ser man Navn på verktøy, Beskrivelse, Modell, Tilstand, hvor verktøyet er allokert og verktøyets geografiske plassering.  Ved å trykke på blyanten i siste kolonne  kan man oppdatere detaljene om verktøyet, inkludert å allokere verktøyet i tid og til prosjekt hvis verktøyet er ledig, det samme bildet som referert over.  Et verktøy som allerede er opptatt må frigjøres av den ansvarlige før det kan allokeres nytt prosjekt.  Det betyr at du som ansvarlig for å allokere utstyr til riktig sted på riktig tid raskt kan gjøre noen vale.  Skal du ta den ledige kompressoren og flytte til et annet prosjekt?  Den kompressoren er i øyeblikket på Gardermoen.  Skal du da heller ringe Lars og spørre om den han har på Fornebu er ledig for deg om to dager?  Eller må du kjøpe en ny kompressor?  Målet her er å ha nødvendig informasjon for å ta best mulig beslutning, og kunne iverksette beslutningen med umiddelbar oppdatering av aksjonen til alle i selskapet.  I det øyeblikk endringen utføres synliggjøres selvsagt dette både i telefon app og i web løsning.

 

 

Rapportområde 3:  Prosjekt

I Gadget Tracker legger du inn prosjekter etter det behovet du har.  Det er ikke mye informasjon som er nødvendig, et navn, en adresse og om prosjektet er aktivt.  I Gadget Tracker blir utstyr allokert til en ansvarlig bruker.  Som vi har sett tidligere er dette en person eller et prosjekt.  Alt annet er verktøy tilgjengelig for bruk fra lager.  Et verktøy som er allokert en person må frigjøres til lager før det kan allokeres til f.eks et prosjekt.  Dette fordi en ansvarlig ansatt skal vite at ikke noe blir fjernet fra hans/hennes portefølje uten personens involvering.

Samtidig er det viktig å vite hva som er allokert et prosjekt.  Åpningsrapporten for prosjekter viser dette, Navn på prosjekt og antall allokerte verktøy:

Ved å klikke på tallet i kolonnen Tools, f.eks 3 tallet i prosjekt Nye Garasjer Lykkebo Ås, får man opp utstyrslisten for prosjektet.

Hvis man klikker på verktøyets Navn får man informasjon om hvor verktøyet er, hvem som oppdaterte informasjon sist etc., den samme rapporten som vist under Rapportområde 1, første listepunkt.

Når man trykker på blyanten til høyre kommer skjermbildet for verktøydetaljer med felt for allokering til prosjekt, tilstand, dato for utgang av verktøyets allokering mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportområde 4:  Generelle Søk

Noen ganger vet man hva man leter etter.  Tiden er for knapp til å gå gjennom skjermer, info er alt man trenger.  Trykk da på grå knapp Tools eller velg Tool Categories i menyen øverst på siden (i det svarte feltet) for å åpne verktøy skjermen.  I søkefeltet skriver du hva du ser etter, og en listemeny vil falle ned med alt som tilfredsstiller ditt søkeord.

Klikk på det du ser etter i listemenyen og du får detaljene for det spesifikke utstyret.

PS: Den samme sterke søkefunksjonaliteten har du i telefon app’en, men med

litt annet utseende.

 


 

 

 

 

 

 

 

For mer informasjon om administrasjon av IGT brukere, klikk her, eller hvis du vil se hvordan telefon app’en brukes, klikk her.