I Develop har vi i mange år jobbet tett med selskaper i mange industrier.  Dette har gitt oss god innsikt i hvordan det er å drive selskaper med ansatte spredt på mange geografiske lokasjoner, og hvor man har en utfordring også rundt håndtering av både dyrt og billig utstyr.

Praksis varierer fra selskap til selskap, noen steder er den ansatte økonomisk ansvarlig for tap av utstyr, andre steder ikke, overordnet blir alle skadelidende, tap av utstyr må erstattes på den ene eller andre måten.  Kanskje er det viktigere å redusere tiden som bruke på noe så enkelt som å finne igjen riktig verktøy da det skal brukes, uten å måtte organisere en leteaksjon som stopper arbeidet med oppdraget man egentlig har.  Uansett hva som er grunnen til redusert fremdrift, og hvem som måtte plukke opp regningen, det koster alltid penger til slutt.  Penger som veldig ofte kunne vært brukt på noe annet og bedre.

I våre prosjekter, med forskjellige selskaper i forskjellige industrier, har ofte spørsmålet om hvordan man kan ha bedre kontroll på utstyret kommet opp.  Og ofte er konklusjonen blitt at lagerstyrings-løsninger er for dyre å kjøpe, for dyre å implementere og for dyre å drifte.  I tillegg er de for vanskelige å bruke i daglig, operasjonelt arbeid.

Hvorfor Gadget Tracker™

Verden forandrer seg.  Smart telefoner er allemannseie, løsninger kan holdes i skyen og presset på marginer blir ikke mindre av globalisering og automatisering.  Så vi pratet med våre kunder, tok med oss nye erfaringer, og konkluderte at vi kan lage en software løsning som er rimelig å bruke, du som kunde ikke trenger å tenke på å drifte, og som er enkel å bruke for de som tross alt må gjøre jobben med å holde kontroll på alt utstyret dere har investert i.  Dermed har man enkelt oversikt på utstyret man har, hvor det til enhver tid er lokalisert og hvem som er ansvarlig for hvert individuelle verktøy.  Dermed kan penger spares og frustrasjoner unngås.

Funksjonalitet i løsningen

Develop’s Inventory Gadget Tracker™ er laget for på enkleste måte å ha kontroll på verktøy, klær, telefoner eller hvilket som helst utstyr du trenger at dine ansatte har for å løse sitt oppdrag.  Samtidig har både du og dine kollegaer behov for å vite hva som finnes av utstyr på lager, allokert til et prosjekt eller enkeltpersoner.  For å få dette til kreves en inngripen i en arbeidsprosess.  Denne må være liten, men gi fullt resultat.

Inventory Gadget Tracker ™ er laget med dette formålet og har arbeidsflate for administratorer og for brukere.

 • Administrator har funksjonalitet for å administrere følgende:
 • Personell lister
 • Prosjektlister
 • Utstyrslister
 • Administrator har rapportering for:   
 • Total beholdning verktøy/utstyr
 • Hvem som har tatt ut verktøy/utstyr
 • Hvilke verktøy-/ utstyr som er allokert til et prosjekt
 • Geografisk plassering på individuelle verktøy og tidligere plasseringer
 • Søkefunksjon på tvers av alt registrert utstyr, prosjekter og personell
 • Søkefunksjon basert på kategorisering av alt registrert utstyr, prosjekter og personell
 • En bruker har funksjonalitet for følgende:
 • Scanne inn strekkode merket verktøy-/ utstyr
 • Scanne eget utstyr over til prosjekt eller lager
 • Rapportering av utstyr, både eget og tilgjengelig hos andre
 • Søkefunksjon på tvers av alt registrert utstyr, prosjekter og personell
 • Søkefunksjon basert på kategorisering av alt registrert utstyr, prosjekter og personell

Geografisk lokasjonstjeneste i Gadget Tracker

Develop’s Inventory Gadget Tracker bruker, ikke så unaturlig, GPS sporing aktivt.  Dette for å ha kontroll på geografisk plassering av et objekt, for eksempel et verktøy eller en bil, slik at objektet kan finnes igjen på kort tid, enten det er for planlegging av fremtidig bruk eller behov her og nå.  Gadget Tracker er ikke laget for å følge plasseringen av personer da dette i denne sammenhengen er av underordnet interesse.  Det er imidlertid de ansattes telefoner som sender inn informasjonen om verktøyets plassering.  Dette skjer hver gang en handling utføres av en ansatt, og hver gang en ansatts telefon kommer i kontakt med en Near Field Communication (NFC) brikke.  På denne måten har vi oppdaterte data om verktøyets plassering uten at noen ansatte må gjøre ekstra arbeid, og uten at bedriften trenger å investere i posisjonerings teknologi som krever ny infrastrukturer, batterier osv.  I tillegg minimerer vi bruken av batteristrøm på den ansattes telefon for å oppdatere sist kjente posisjon på utstyret.  

Vi bruker også telefonens lokalisering for å hjelpe den ansatte å finne nærmeste prosjekt og utstyret knyttet til dette prosjektet.

Priser

Inventory Gadget Tracker™ er priset avhengig av din bruk.  Prisen avhenger ganske enkelt av hvor mange ansatte du har.  Løsningen faktureres på månedlig basis og har en oppsigelsestid på 30 dager.

I din bedrift må dere ha tilgang til en PC og alle må ha en Iphone eller en Android telefon.  Inventory Gadget Tracker™ scanner i utgangspunktet alle typer strekkoder, men vi skaffer også koder eller NFC brikker hvis det er ønskelig.  Det er selvfølgelig varierende priser på disse avhengig av tenkt bruk og antall.

 

Develops Inventory Gadget Tracker™ er tilgjengelig i App Store og Google Play.  Nye versjoner vil selvsagt komme på basis av vår markedsdrevne utvikling, mao vi prioriterer ytterligere funksjonalitet på basis av tilbakemelding vi får fra markedet.  

For at appen skal virke må du imidlertid ha registrert deg som kunde hos oss.  Dette kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet under, ringe oss, eller sende en mail til kundeservice@develop.no.  Vi vil kontakte deg for å ferdigstille detaljene rundt ditt kundeforhold.

 

 

Jeg ønsker å bli kontaktet om Inventory Gadget Tracker

 

 

 

 

 

Telefongrensesnittet er utformet for å minimere antall operasjoner som trengs for å holde oversikt over utstyret du er ansvarlig for.

Hvordan bruke appen? 
Hvordan administrere brukere? (for administrator)
Hvordan styre utstyr og verktøy? (For Lageransvarlig)

Hvis du har spørsmål eller forslag angående Inventory Gadget Tracker ™, fyll ut skjemaet over og vi vil snart komme tilbake til deg.