Logg på med epostadressen din.

Sett nytt passord når/dersom du blir bedt om dette!

Vi begynner med å legge til nye brukere:

Trykk på ‘Users’, enten i topp-borden, eller på ikonet merket Users

Her får du en liste over alle etablerte brukere, sannsynligvis er det kun din bruker som er listet her. For at løsningen skal ha noen verdi må du legge til din bedrifts brukere.

Trykk på den blå knappen merket ‘add users’

Du får da opp dette bilde:

Fyll så ut etter beste evne og trykk ‘save’ knappen:

Du vil så få et oversiktsbilde som viser aktive brukere:

Fra dette bildet kan du så sende invitasjon til de nye brukerne ved å trykke på symbolet til høyre for pennen.  Invitasjonen er en forutsetning for å aktivere de nye brukerne. Brukerne blir aktive når de besvarer eposten sin, og setter egne passord.

Skulle du ha behov for å endre informasjonen på listen kan du editere brukeren ved å trykke på pennen.

Det finnes også en importfunksjon av brukere fra en liste. Ta kontakt med kundeservice så viser vi deg hvordan dette gjøres.

Man kan også slette brukere ved å trykke delete. Inaktive brukere (slettede) havner da i en egen liste slik at de enkelt kan aktiveres igjen ved behov. (dropdown oppe til venstre)