Logg på med epostadressen din.

Sett nytt passord når/dersom du blir bedt om dette!

Vi begynner med å legge til nye brukere:

Trykk på ‘Users’, enten i topp-borden, eller på ikonet merket Users

Her får du en liste over alle etablerte brukere, sannsynligvis er det kun din bruker som er listet her. For at løsningen skal ha noen verdi må du legge til din bedrifts brukere.

Trykk på den blå knappen merket ‘add users’

Du får da opp dette bilde:

Fyll så ut etter beste evne og trykk Save knappen.              Etter at du  har trykket en gang vil det gå et sekund,              så blir knappen mørkeblå.  Da trykker du på Save      knappen igjen, og dine informasjoner blir registrert og            invitasjonsmail sendt til brukeren.  Du må trykke to      ganger fordi IGT sjekker at alle informasjoner er riktig        før den fortsetter å jobbe.  Hvis noen av informasjonene       er feil blir du bedt om å endre og prøver deretter igjen.

 

Du vil så få et oversiktsbilde som viser brukere:

En bruker må svare på invitasjons e-mail som ble sendt i forrige steg, og etablere sitt passord, for å kunne logge på løsningen.  Denne invitasjonen er gyldig i 48 timer, deretter blir den ugyldig, dette av sikkerhetshensyn.  I bildet over ser du et symbol til høyre for pennen.  Dette indikerer at en bruker ikke har registrert seg, og forsvinner når brukeren registrerer seg.  Hvis du trenger å sende en ny invitasjon til en bruker, trykker du på symbolet og ny invitasjon blir sendt bruker.  Når brukeren registrerer seg forsvinner symbolet.

Skulle du ha behov for å endre informasjonen på listen kan du editere brukeren ved å trykke på blyanten.

Det finnes også en importfunksjon av brukere fra en liste. Ta kontakt med kundeservice så viser vi deg hvordan dette gjøres.

Man kan også slette brukere ved å trykke delete. Inaktive brukere (slettede) havner da i en egen liste slik at de enkelt kan aktiveres igjen ved behov. (dropdown oppe til venstre)