Inventory Gadget Tracker – Oppdateringer og kommende funksjonalitet

Web løsning

Kvartal 2 2018

Sette og rapportere på et verktøys tilstand av typen god, middels, dårlig.  I tillegg beholdes muligheten til skrive fritekst for de som vil det.  Hvis verktøyet gis en tilstand vil denne rapporteres med ikon i alle rapporter, i tillegg kan man hente ut rapport på bare for dårlig tilstand.

Mulighet for bilde av verktøy/utstyr

Bilde av sertifikater/godkjenningsdokumenter for verktøy/utstyr

Felt med link til bruksanvisning/manual

05 Januar 2018

La inn mulighet for administrator til å allokere verktøy/utsyr til prosjekt fra verktøy detalj vunduet

La inn mulighet for administrator til å sette en «allokert til»dato på verktøy i verktøydetaljvinduet

App for telefon

Kvartal 2 2018

Samme tilstandsrapportering som på web.

Scanne verktøy med Near Field Communication (trådløst) for de som har NFC brikker på sine verktøy.  App’en trenger ikke være åpen for å lese en NFC brikke.  For IOS virker denne funksjonaliteten fra Iphone 7 og forover da Apple ikke har mulighet for dette i tidligere versjoner.  For Android virker NFC på de aller fleste versjoner.

Mulighet for multiscan av verktøy slik at flere enheter kan scannes også som gruppe, og overføres f.eks til et prosjekt.

Øke muligheter for å allokere verktøy ved førstegangs scan

05 Januar 2018

La inn mulighet for å se «allokert til» dato for verktøy