Jørn V Fredriksen

Daglig leder

Jørn er daglig leder i Develop og har sin bakgrunn først fra Shipping og Finans, og deretter SAS Institute.  SAS er verdens største BI software selskap.  Han jobbet 13 år i SAS, de første 9 i SAS Norge hvor han ledet både rådgivningsenhet og finans teamet, og satt i ledergruppen i SAS Norge.  Fra 2012 til 2016 hadde han lederfunksjoner i SAS’ globale organisasjon.  I tillegg til risikostyring, finans og analyse har han arbeidet med Big Data, IoT/SMART prosjekter og Digitalisering innen flere industrier i flere land.  Han er utdannet Master of Science Shipping, Trade and Finance fra City University, Cass Business School i London.

  Lars Erik Nygård

  Salgssjef

  Lars er salgssjef i Develop. Lars har jobbet i bransjen i mange år, og søker å dekke kunders behov med gode folk som løper fort. Lars har også ansvaret for dialogen med våre partnerselskaper.
  Han har utdanning fra Sjøkrigsskolen, og en informatikkutdanning hos Høyskolen i Østfold

  Lars har jobbet i virksomheter som Forsvaret, det internasjonale Røde Kors, IBM, Posten og daVinci Consulting

   Trond Erik Aatlo

   Seniorkonsulent

   Trond Erik Jobber som konsulent innen HTML, CSS, JavaScript og C#, samt JavaScript rammeverk som ReactJS og AngularJS. Han er utdannet dataingeniør fra Høyskolen i Kongsberg.
   Trond Erik har mange års erfaring med EpiServer, og i den forbindelse samarbeidet med både redaktører og teknikere for å utvikle alt fra store komplekse intranett til enkle internettsider.

   Han har også gode kunnskap om databaser, webservere, automatisering av deploy, webservicer og testdreven utvikling. I Develop har Trond Erik fått erfaring med mobil apputvikling gjennom bruk av VisualStudio/Xamarin, og også gode erfaringer fra prosjekter som utnytter mulighetene i Sharepoint og Azure. Han trives godt i team og er lett å samarbeide med.

    Christian Ruud

    Technical Lead

    Christian har en unik forståelse for hvordan man skal utnytte IT verktøy for å nå forretnings- og virksomhetsmål. Han har lang erfaring med hvordan man best utnytter mulighetene i forskjellige IT plattformer og verktøy. Dette gir gode, effektive løsninger for våre kunder. Christian har hatt rollen som systemarkitekt for mange komplekse systemer, og han oppleves ofte av våre kunder som ‘the go to guy’, når andre team sitter fast.

     Ingrid E. Moen

     Seniorkonsulent

     Hun er en fullstack-utvikler som er vant til å utvikle komponenter i alle delene av løsningene hun jobber med. Hun har utdanning i programmering fra NITH, hvor arbeidsrelevante språk og oppgaver, prosjektstyring og problemløsing var en viktig del av hverdagen. Selv om Java var i fokus ila skolegangen, er det primært Microsoft-verdenen som har vært hennes bosted de siste seks årene, og her holder hun en rekke sertifiseringer.

     Ingrid har blant annet jobbet med rapportering, kvalitetssystemer, intranett, mobile apper og nettsider. Prosjektene hun har vært i har gitt henne god erfaring i utvikling av nye løsninger, videreutvikling av eksisterende systemer men også rådgiving og support til kunden.

     I 2016 dro Ingrid til Frankrike for å lære om vår Lead-robot Pepper. Kunnskapen herfra tok hun med tilbake til Norge, og bidro mye til opplæring av kolleger, som nå har blitt et solid team av robot-utviklere.

     Som person er Ingrid velorganisert, løsningsorientert og enkel å prate med. God kommunikasjon både mellom utviklere og kunde er noe hun setter høyt på listen over suksessfaktorer for prosjekter.

      Rene Hagen Hage

      Seniorkonsulent

      René har mange års erfaring med webutvikling, med mye vekt på HTML, CSS, JavaScript (-rammeverk), PHP, MySQL, .NET og Microsoft SQL. Han har jobbet i flere høyintensive prosjekter, både i større team og selvstendig. Han har svært god systemoversikt, og løser problemer i webutviklingsprosjekter på en måte flere av hans kunder ikke har sett maken til tidligere.

      Han har et velutviklet blikk for visuelle detaljer og et godt formspråk, og snakker flytende HTML, CSS og JavaScript med stort fokus på responsivt design og gode brukeropplevelser. Han får svært gode tilbakemeldinger på arbeidet han gjør, og han brenner for ny og spennende teknologi. René er kundefokusert, resultatorientert og entusiastisk med gode evner til å sette seg inn i kundenes behov, utfordringer og ønsker.

       Hege Gran Lundeby

       Konsulent

       Hege jobber som konsulent innen BI, analyse og robotics. Hun er utdannet innen kybernetikk og robotikk ved NTNU og er analytisk og metodisk i sine tilnærminger. Hos Develop har hun jobbet mye med roboten Pepper, og vært med på å utvikle ulike løsninger til bruk innen helsesektoren. Dette inkluderer blant annet bruk av ulike devicer for å monitorere pasientens tilstand.

       Hege har erfaring med programmering innen Python og Matlab, som i tillegg til hennes kunnskap innen analyseverktøy slik som R og SAS har kommet godt med i arbeidet med roboten. Hege har også kurset seg på kognitiv teknologi som IBMs Watsonportefølje. Hun er dermed en av de ledende ressursene i Develops utvikling av applikasjoner som involverer kognitiv analyseteknologi og robotisering.

        Geir Ola Vaagland

        Konsulent

        Geir Ola er en habil utvikler med fokus på programmering i Java, testautomatisering og databaseoptimalisering. Han har en Masterutdanning i Informatikk innen programmering og nettverk. Geir Ola har bidratt med utvikling mot Maskin-Entrepenørenes Forbund (MEF), Multiconsult og andre. Han har også erfaringer fra forvaltning av Domstoladministrasjonens saksbehandlingssystemer.

        For tiden jobber Geir Ola i oppdrag hos Forsvaret, og har pga dette oppdraget en fersk og gyldig sikkerhetsklarering for Hemmelig.

          Thomas Rones

          Konsulent

          Thomas jobber som progammerer og systemutvikler. Han har en bachelor i informatikk fra UIO og har vært med å utvikle Bluemixbasert software (IBMs skytjenester) og funksjonalitet til våre robotiseringsprosjekter. Thomas er en positiv og utadvent konsulent som takler de fleste utfordringen som kommer hans vei.  Han er i dag en viktig bidragsyter på forvaltning og videreutvikling av våre LMS leveranser (learning management systems).

          Thomas er oppdatert på de siste tingene i Angular 4 og han skriver god Javakode i tillegg til PHP, C#, Html og CSS.

           Rupinder Kaur

           Konsulent

           Rupinder jobber som utvikler med fokus på utvikling av Javabaserte web applikasjoner. Hun er sertifisert på java 8 og har en Masterutdanning i Informatikk/programmering.

           Rupinder er som de fleste av våre utviklere vant til å jobbe smidig, med erfaring i Agile og Scrum metoder hvor kontinuerlig levering (CD) har hatt stort fokus. Hun har bakgrunn fra utvikling i offentlig sektor.

           Hun har også implementert løsninger ved hjelp av J2EE, Java8 og brukergrensesnitt laget i HTML, CSS, JQuery og Javascript. Rupinder har stort hjerte for testing, og i særdeleshet automatisert enhetstesting og integreringstesting ved hjelp av Junit, Mockito, Selenium IDE og Selenium Webdriver.

            Philip Christensen

            Konsulent

            Philip Christensen er en nyutdannet konsulent med flere sertifiseringer (MCSA/MCSD)  fra Microsoft på hhv. C#, ASP/MVC og Azure.

            Han har en treårig bachelor fra Westerdals ACT i spillprogrammering, hvor han også har jobbet med blant annet C, C++ og Java, og han er svært oppdatert på gamification og moderne rammeverk.

            Philip er i tillegg en habil pianist og gitarist, og har organisert en rekke revyer og spilt i band.

             Pepper Develop

             Lead Robot

             Pepper står i sentrum for mye av robotics-satsningen i Develop. Han er liten, høflig og har glidd rett inn blant de ansatte. Alltid der det skjer.